ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Bergslagsstyrelse
möttes på mitten

Publicerad 2014-03-28

Aktuellt Anders Sjöberg har valts till ordförande för Polisförbundets medlemmar i det som ska bli Polisregion Bergslagen.

Förbundsregion Bergslagen

Polisförbundet i Värmland, Dalarna och Örebro röstade vid sina respektive årsmöten fram fem kandidater vardera till den nya tillfälliga förbunds-regionstyrelsen.

Vid den nya styrelsens första möte den 27 mars utsågs Anders Sjöberg, Örebro, till ordförande och Sara Stenlind, Dalarna, till huvud-skyddsombud.

–Det är i dagsläget svårt att se vilken roll förbundsregionerna kommer att ha i förhållande till förbundsområdena under 2014, säger Anders Sjöberg.

Den tillfälliga förbundsregionstyrelsen höll sitt första möte i Kopparberg i norra Örebro län.
–På det viset fick ju alla åka lite grann, vilket är rättvist, så där kommer vi väl träffas i de flesta fallen, men ibland måste vi nog vara i Örebro, av praktiska skäl. Det är ju ändå huvudorten i regionen, säger Anders Sjöberg.

Mötet hölls i en lokal som ligger granne med polisstationen i Kopparberg, där det numera bara jobbar en enda polis.
–Det är ju sådant som det är tänkt ska bli ändring på i och med omorganisationen – att det blir fler poliser på fältet. Man kan alltid hoppas, men jag är inte så säker på att det kommer att fungera.

Den nya styrelsen har många frågor att tackla, inte minst i och med att de tre Bergslagslänen hittills jobbat på olika sätt både fackligt och polisiärt. Samtidigt finns fördelen att regionpolischefen Dan Persson redan är länspolismästare för både Örebro och Värmland och därmed finns på plats.
–Men det gäller att förhålla sig till att Dalarna fortfarande är en egen myndighet under hela det här året.

Anders Sjöberg

Anders Sjöberg

Anders Sjöberg anser att det är svårt att få grepp om hur organisationsekvationen ska gå ihop, när antalet chefsnivåer ska minskas samtidigt som man inför den nya nivån med regionchefer.
– Framförallt är det svårt att bedöma hur mycket den enskilde polismannen i radiobilen kommer att påverkas av omorganisationen. Det är nästan omöjligt att säga något om det i dagsläget.