Polistidningen nr 6 delas ut runt 7 december. Nästa nummer kommer 9 februari 2018. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Lättare att få ut
skadestånd för kränkning

Publicerad 2014-03-07

Aktuellt Från och med juli kan det bli lättare för poliser som utsatts för kränkning att få ut skadestånd som domstolen beslutat.

Många poliser som fått rätt till skadestånd för kränkning får aldrig det belopp domstolen beslutat om när gärningsmannen inte kan eller vill betala. I sådana fall åligger det nämligen Brottsoffermyndigheten att betala ut kränkningsersättning.  Brottsoffermyndigheten har ibland sänkt eller avskrivit ersättningen till poliser. Detta med hänvisning till domstolspraxis om att bland annat poliser förväntas ha högre beredskap än andra att möta hot och våld i tjänsten.
Enligt regeringens förslag till ny brottsskadelag försvinner nu möjligheten för Brottsoffermyndigheten att betala ut mindre än vad domstolen beslutat om.  Däremot kan Brottsoffermyndigheten fortfarande betala ut mer. Lagen väntas träda i kraft 1 juli.