Polistidningen nr 6 delas ut runt 7 december. Nästa nummer kommer 9 februari 2018. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Ny facklig nivå – ökade avstånd?

Publicerad 2014-04-15

Aktuellt Inrättandet av regionala styrelser innebär att Polisförbundet får en ny nivå mellan förbundsordföranden och den enskilde medlemmen.

Lena Nitz. Foto: Johan Svanestrand.

Lena Nitz.
Foto: Johan Svanestrand.

Polistidningen undrar förstås hur förbundsordföranden ser på detta.
Lena Nitz framhåller att hon alltid tyckt att det är viktigt att ha en nära kontakt med sina kollegor, vad hon än har jobbat med.

– Ett bra samarbete bygger på det, men självklart är det svårt att klara av det som ordförande. Därför har jag tänkt mycket på att även Polisförbundets egen omorganisation kan resultera i att kontakten känns längre bort då det blir en nivå extra och det är en utmaning att anta.

Har du någon idé om hur?
– Det är för tidigt att svara på, men det är viktigt att de enskilda medlemmarna känner att deras förbundsordförande är en av dem, att avståndet inte blir för stort.