ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 4. Den delas ut i september till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Vad gör RPS i elpistolfrågan?

Publicerad 2014-04-04

Insänt Nu senast i helgen så framfördes åsikterna från ett antal advokater i en kvällstidning,  att polisen bör utrustas med elpistol. Nu är detta således ett krav ifrån Polisförbundet och polisens skyddsorganisation ett antal advokater men även ifrån vissa läkare inom psyksjukvården i Skåne och så vidare.

Återigen så är frågan vad gör vår arbetsgivare i frågan?
Som ansvarig arbetsgivare för den personal som har det så kallade våldsmonopolet i samhället så skulle det vara självklart att man levde upp till det lagstadgade kravet i all myndighetsutövning att den ska vara proportionerlig, försvarlig och att minsta möjliga våld för att lösa en tjänsteåtgärd ska användas.
Det måste vara ett mindre våld att tillfälligt förlama en människa med en elpistol än att skjuta mot en person med en 9 mm kula från en pistol/MP 5.
En fråga för arbetsgivaren och inte för andra att driva eller?
Enligt arbetsmiljölagen så skall arbetsgivaren tillhandahålla personlig skyddsutrustning om skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas.
Tidigare har man vunnit gehör för detta resonemang när man krävt att arbetstagaren ska utrustas med skyddsvästar som personlig skyddsutrustning vid övervakning av tunnelbanenätet.
Kan man hävda detta för sin egen del, och således kräva rätt skyddsutrustning av arbetsgivaren. Så att man inte tvingas skjuta mot och döda en människa vid ett tjänsteingripande, när det hade varit möjligt att använda en elpistol och bara sätta en angripare tillfälligt ur spel.
Och således i förlängningen slippa råka ut för en arbetsskada till följd av att dödat en människa på grund av att man saknade rätt skyddsutrustning.
Kanske långsökt men man kan bara hoppas att RPS begraver åsikterna från etiska rådet och ser till verksamheten och personalens behov och startar ett projekt så att man får lite fakta och inte bara ett allmänt tyckande utan grund.
Kjell Borgström
HSO

Polisförbundet