Polistidningen nr 6 delas ut runt 7 december. Nästa nummer kommer 9 februari 2018. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

”Viktigt att saker kan ändras under resans gång”

Publicerad 2014-06-30

Aktuellt Inmappningen inför den nya Polismyndigheten är inte huggen i sten. Det är en av slutsatserna efter förhandlingsomgången mellan Polisförbundet och Polissamordningen i slutet av juni.

Göran Malmborg. Foto: Johan Svanestrand

Foto: Johan Svanestrand

Förhandlingen avslutades i enighet och diskussionerna var bitvis intensiva. Polisförbundets ombudsman Göran Malmborg är nöjd med att organisationsskissen är preliminär.
–Det är viktigt att saker kommer att kunna ändras under resans gång, säger han till Polistidningen.
Han betonar att verksamhetsövergången vid årsskiftet kommer att ske utan ändrade anställningsvillkor. Blir det förändringar måste de förhandlas.

Placeringen av individer i den nya organisationen sker sedan i början av 2015 och genom ett nytt anställningsbevis/avtal som kommer att tecknas med samtliga anställda.

Förändringskanslierna kommer att fortsätta sitt arbete även efter 2015 och de ska omgående förstärkas med representanter för OFR/P, skyddsorganisationen och i vissa fall med specifik verksamhetskompetens.

Även om Göran Malmborg är positiv till att man är på väg att lämna systemet med 21 självstyrande myndigheter bakom sig finns det orosmoln.
–Det går för snabbt. Alla är inte med på vagnen och många i organisationen undrar hur det kommer att bli för dem, säger han.