ANNONS:

ANNONS:

 
 


Polistidningen nummer 3 delades ut runt 14 juni. Nästa nummer når brevlådorna runt 6 september.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisyrket måste
tas på allvar

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 

Arkiv

JK-kritik mot Örebrochefer

Publicerad 2014-08-15

Aktuellt Illojalitet mot arbetsgivaren kan vara en grund för uppsägning, påpekade enhetschefen för en medarbetare som berättat att han skulle bli intervjuad.
Olämpligt, anser Justitiekanslern.

Enhetschefens uttalande, som finns inspelat, kan enligt JK uppfattas som ett ifrågasättande av medarbetarens meddelarfrihet. Enhetschefen sa visserligen att medarbetaren har rätt att säga vad han vill. Men sen uppmanade hon honom att fundera på om han i medierna framstår som privatperson eller representant för Polisen.

Sammantaget framstår hennes agerande som olyckligt, olämpligt och i strid med grunderna för den tryck- och yttrandefrihetsrättsliga regleringen, skriver Justitiekansler Anna Skarhed.

Hon riktar även kritik mot polisområdeschefen som inte anmälde till avdelningen för interna utredningar att medarbetaren uppgivit att en överordnad kränkt hans yttrande- och meddelarfrihet.
JK anser inte att det behövs någon ytterligare åtgärd utöver kritiken.

Polisen i fråga skrev även till rikspolischefen med synpunkter på arbetsgivarens agerande och den repressaliekultur han anser råder. Svaret skickades med kopia till Polismyndigheten i Örebro – utan att det överenskommits.

Inte acceptabelt, anser JK.

Meddelarfrihet

Offentliganställda får lämna uppgifter och underrättelser till bland annat författare och nyhetsbyråer för offentliggörande.
En myndighet har inte meddelarfrihet, men däremot en offentligt anställd om denne inte uttalar sig som företrädare för myndigheten.