ANNONS;

ANNONS:

 
 


Så här ser Polistidningen nummer 5 ut. Den delas ut runt den 18 oktober till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Vi måste skydda den som skyddar! 

Lena Nitz, ordförande

 
 

 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

Förslag om Lex Maria för poliser

Publicerad 2014-09-19

Aktuellt Fel och brister inom polisen borde hanteras med större fokus på vad man kan lära sig av det inträffade än på att jaga syndabockar. Så kan man summera tankarna bakom en föreslagen ”Lex Maria”-funktion.

”I stället för att genomföra en internutredning som enbart riktar sig mot det individuella ansvaret (bestraffning) borde en objektiv utredning göras med syfte att ta reda på anledningen till varför händelsen överhuvudtaget skett. Detta för att förebygga liknande händelser i framtiden.”

Så står det i en sent inkommen motion till Polisförbundets representantskap, som drar igång nu på tisdag. Materialet till representantskapet har redan skickats ut och det kommer att bli upp till ombuden på plats att avgöra om motionen ska tas upp eller inte.

Till saken hör att en formulering om en ”Lex Maria” för polisen redan finns med i Polisförbundets förslag till nytt yrkespolitiskt program, som kommer att behandlas på Representantskapet:
”När media eller enskilda poliser påtalar brister eller rent av brott i organisationen ska ledningen och Polisförbundet som facklig organisation reagera. Här finns skäl till självrannsakan. Arbetet med etik- och bemötandefrågor är ett ständigt pågående arbete, som man aldrig blir färdig med. Därför bör det skapas en ”Lex Maria” för polisverksamheten. Där professionen själv anmäler möjliga fel och brister i verksamheten, vilka ska behandlas systematiskt. Det är en del av en lärande organisation, som ska skapa förbättring men också ökad trovärdighet. Inriktning på lärande inte på skuld.”

 

Hela förslaget till nytt yrkespolitiskt program finns här:

Förslag till Yrkespolitiskt program 2014

 

Så här är patientsäkerhetslagen, alias Lex Maria, utformad inom vården.