Förstadier till brott kan ge hårdare straff

Publicerad 2014-09-05

Aktuellt 5 september överlämnades slutbetänkandet i regeringens utredning om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet till regeringen.

Enligt utredningens förslag ska förstadier till allvarlig brottslighet kriminaliseras i större utsträckning än vad som är fallet i dag. Framför allt gäller utvidgningen stämpling till brott. Utredaren föreslår också att förberedelse och stämpling ska kunna generera mer än två års fängelse. I dag går gränsen vid två år.

Personer i ledande positioner inom organiserad brottslighet kan också få större ansvar att förhindra brott, till exempel grov misshandel och mord.
– Det är svårt att utvidga straffskalan för underlåtenhet att hindra brott eftersom det kan utsätta människor för fara. Men vi bedömer att det finns utrymme att göra det vad det gäller ledargestalter inom kriminella organisationer, säger särskilde utredaren Peter Asp på en pressträff i Rosenbad.

Utöver det föreslås två nya kvalifikationsgrunder för brott när det gäller hot. Det ena är om gärningsmannen hänvisar till samverkan med en organisation eller liknande med ett visst våldskapital. Till exempel talar om att denne har samröre med en kriminell organisation. Det andra är om hotet sker med understöd av någon form av vapen eller tillhygge.

Lagändringarna beräknas träda i kraft första oktober 2015.