ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nummer 3 delades ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Inrikesminister Ygeman
ansvarar för polisen

Publicerad 2014-10-03

Aktuellt Inrikesminister Anders Ygeman blir ansvarig för polisväsendet, Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

”Under sommaren har vi sett omfattande naturkatastrofer. Förändringar av klimatet medför att vi i ökad utsträckning kan drabbas av extrema väderhändelser. Det kräver både klimatanpassning och stärkt krishanteringsförmåga” sa statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring som lästes upp i riksdagen på fredagsmorgonen.

Och det är Justitiedepartementet som ska ansvara för krishanteringen.

Morgan Johansson

Morgan Johansson

Morgan Johansson, socialdemokraternas rättspolitiske talesperson, blir justitie- och migrationsminister. Men nu får justitiedepartementet ytterligare en minister: socialdemokraten Anders Ygeman, som får titeln inrikesminister.

anders ygeman

Anders Ygeman

Han kommer att axla ansvaret för polisväsendet, inklusive Säkerhetspolisen, samt Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, meddelar hans pressekreterare Sam Assadi.

Stockholmaren Anders Ygeman är född 1970 och ordinarie riksdagsledamot sedan 1996. På  SVT:s valguide berättar han att han är en rastlös själ som gillar att få saker gjorda och brinner för jämlikhet:
”Jag har under den senaste mandatperioden varit ordförande för riksdagens trafikutskott där jag bl.a. drivit frågor om en fungerande järnvägstrafik, åtgärder mot illegal lastbilstrafik och att börja bygga Sveriges första höghastighetsjärnväg.”

Anders Ygeman i SVT:s valguide

Stefan Löfven:
Polisutbildningen
ska bli högskola

Stefan Löfven sade en hel del som berör Polisen i sin regeringsförklaring. Bland annat att polisutbildningen ska bli högskola.

Stefan Löfven

Stefan Löfven

”Polisen har en avgörande roll i brottsbekämpningen och behöver professionaliseras ytterligare. Ett grundläggande steg är sammanslagningen av länspolismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen till en samlad nationell polismyndighet.

Arbetet mot organiserad brottslighet och hatbrott kommer att prioriteras och samverkan med tull och kustbevakning förstärkas. Ett arbete påbörjas med att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning.

Regeringen ska i Sverige och EU verka för att stärka rättssäkerheten och den personliga integriteten, bland annat när det gäller datalagring. Datainspektionen och den parlamentariska integritetskommissionen ska göra en översyn av befintlig lagstiftning, också i ljuset av att allt fler privata aktörer samlar in information om konsumenter.”

”Förutsättningarna för kvinno- och brottsofferjourers stöd till våldsutsatta kvinnor ska förbättras. Fler sexualbrott måste klaras upp. Principen om samtycke vid sex är grundläggande. Våldtäktslagstiftningen ska i detta avseende ses över och straffet för grova sexualbrott skärpas. Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras.”

Polisförbundets ordförande Lena Nitz gläds åt det tydliga beskedet i utbildningsfrågan.
– Det var ett mycket viktigt beslut, eftersom det är en förutsättning för att polisen i framtiden ska kunna klara av sitt komplexa uppdrag. Nu ser vi från Polisförbundets sida fram emot att föra vidare samtal om hur högskoleutbildningen ska utformas och hur vi kan utveckla forskning i polisvetenskapen för att polisen ska kunna arbeta ännu mer utifrån forskningsbaserade arbetssätt, säger hon.