ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Replik: Åklagarmyndigheten döper inte om stölder

Publicerad 2014-10-23

Insänt Kjell Borgström, HSO Polisförbundet Halland, skriver den 14 oktober 2014 i Polistidningen att åtalen för stöld minskar och att åklagarna istället i allt högre utsträckning åtalar för häleri. Detta stämmer inte.

Om man tittar på inflödet av brottsmisstankar från polisen till åklagare under åren 2008-2012 så är antalet brottsmisstankar om stöld respektive häleri, liksom relationen mellan stöld och häleri, relativt konstant över åren. Successivt blir andelen inkomna hälerier något större, men det är fråga om små förändringar. Under hela perioden är antalet inkomna stölder i genomsnitt ca 33 500 brottsmisstankar årligen. Genomsnittliga antalet inkomna hälerier är 5 800 stycken per år.

Tittar man under samma period på det som lämnar åklagare, det vill säga åklagares beslut i åtalsfrågan, så ser man att relationen mellan beslutade hälerier och beslutade stölder är densamma som motsvarande årssiffra för de inkomna misstankarna. Det betyder alltså att åklagare inte har ”döpt om” stölder till hälerier – de inkomna stölderna lämnar också Åklagarmyndigheten som stölder.

Polisen är Åklagarmyndighetens ojämförligt viktigaste samarbetspartner. En viktig del i samverkan är att ha en öppen dialog kring arbetet i respektive myndighet. Därför är det bra att synpunkter kommer fram och får ventileras.

Från Åklagarmyndighetens sida att finns en uttalad ambition att förbättra återkopplingen till utredande polis i enskilda ärenden.

Karin Rosander
Informationsdirektör
Åklagarmyndigheten

 

HSO Kjell Borgströms debattinlägg kan läsas här.