Kritiserat boende under skid-VM

Publicerad 2015-02-25

Foto: Privat

Foto: Privat

Aktuellt Upp till sex poliser i varje rum och ingen extra ersättning för enkelt boende. De svenska skidframgångarna i Falun är odiskutabla, men polisernas inkvartering håller inte måttet.

Lokala avtal med arbetsgivaren om vilken standard som ska gälla för boende åt poliser som ingår i kommenderingar med övernattning saknas. Under skid-VM i Falun har frågan återigen blivit aktuell.

Ett 50-tal poliser deltar i kommenderingen och de flesta av dem är ditresta. Med hänvisning till att det inte finns något avtal betalar arbetsgivaren ingen extra ersättning till poliserna som måste dela rum – trots Arbetsgivarverkets rekommendationer om att enkelrum med WC och dusch ska erbjudas i normalfallet.
– Vi har just avslutat förhandlingar i oenighet med arbetsgivaren och för tillfället kan jag inte säga något mer, säger Malin Thor, Polisförbundets ombudsman för förhandlingsfrågor.

Anna Ramsten Foto: Pernilla Tofte

Anna Ramsten Foto: Pernilla Tofte

Anna Ramsten, ordförande för Polisförbundet Region Mitt, har uppmärksammats på att maten inte är bra.
– Det handlar om skolmatskvalitet på maten som ibland serveras kall och det är naturligtvis inte acceptabelt, speciellt som hela värdet dras från traktamentet. Vi har en del medlemmar på plats i Falun och flera av dem har hört av sig med klagomål. Nu sover det upp till sex personer i varje rum och det säger sig självt att vilan blir lidande, säger hon.
Enligt Anna Ramsten beror situationen på att ledningen väntade för länge med att boka rum.
– Det är inte ondska som ligger bakom, arbetsgivaren vill naturligtvis inte att boendet ska vara dåligt, men man har haft flera år på sig.

Stabschefen i Falun, Thomas Hellgren, menar dock att Polisen var tidigt ute i jakten på hotellrum.
– I övrigt avstår vi från att kommentera boendefrågan under pågående kommendering, säger han till Polistidningen.

Anna Ekstam Foto: Pernilla Tofte

Anna Ekstam Foto: Pernilla Tofte

Anna Ekstam, förbundsområdesordförande i Dalarna, säger att hon tycker att det är solklart att arbetsgivaren bär ansvaret för boendeproblematiken.
– När kommenderingen är över kommer vi att utvärdera boendet utifrån arbetsmiljöaspekten, troligtvis genom att de medlemmar som bott där ges möjlighet att svara på en undersökning.
– I det här fallet är det flera variabler som spelat roll för resultatet; ändrade förutsättningar efter hand, oklarheter kring budget samt omorganisationen som tagit fokus i en mycket ansträngd tid när kommenderingen till skid-VM skulle planeras. Men, det fråntar i sig inte arbetsgivaren ansvar för en god arbetsmiljö.