Polisen kan slippa mycket av hundgörat

Publicerad 2015-02-13

Aktuellt Polisen föreslås i en färsk utredning få betydligt mindre med djur att göra. Detta för att skapa mer tid för kärnuppdraget.

Om utredningen

Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet (SOU 2015:3)

Betänkandet överlämnades till inrikesminister Anders Ygeman fredagen den 13 februari.

Det är en rad praktiska och administrativa uppgifter som enligt utredaren kan skötas av länsstyrelserna i stället för av Polismyndigheten.

Det handlar bland annat om transporter, förvaring och försäljning av djur, som inte kräver polisens speciella kunskaper och befogenheter.

Även det mesta av tillsynsfrågorna rörande hundar och katter är länsstyrelserna lämpade att ta över, enligt utredaren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.