ANNONS:

ANNONS:

 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Polisyrket måste
tas på allvar

Lena Nitz, ordförande

 
 


Polistidningen nummer 3 delades ut runt 14 juni. Därefter delas nästa nummer ut 6 september.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice. medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Fullständig utgivningsplan finns här.

 
 

 
 

Arkiv

Kostymen största nyheten
i Brås brottsstatistik

Publicerad 2015-04-23

Aktuellt Brås årliga statistik över handlagda brott presenterades på onsdagen utan några större överraskningar. Ny är i stället statistikens kostym som över tid ska ge en bättre bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott.

Som Polistidningen tidigare berättat har Brå gjort om sin statistik över handlagda brott. Tidigare har den kritiserats för att få svensk polis att framstå som orimligt ineffektiv i internationella jämförelser. Men med den nya statistiken kommer enligt Brå relevansen av internationella jämförelser kunna bli högre. Bland annat kan man i den nya indelningen av statistiken se i vilken utsträckning de anmälda brotten anses möjliga att utreda.

Då Sverige internationellt sett i väldigt hög grad tar upp anmälningar kan detta vara en bra sak att ta hänsyn till menar Åsa Lennerö, biträdande enhetschef på Brå.

En nackdel med den nya statistiken är att de nya måtten som introducerats ännu inte går att jämföra bakåt i tiden och tidsserier bryts. Siffror på hur många brott som ansetts möjliga att personuppklara finns till exempel inte för åren innan 2014. Därför behåller man mått som personuppklaringsprocenten tills vidare.

Personuppklaringsprocenten låg kvar på samma nivå, 15 procent, under 2014 som året innan. Siffran har i den nya statistiken fått ett komplement i lagföringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av de brott som utretts. Antalen utredda brott som personuppklarats låg under 2014 på 31 procent.

Sammanlagt handlades under förra året 1,45 miljoner brott och för hälften av dem har utredning bedrivits. Ungefär fyra procent av brotten förundersökningsbegränsades. 32 procent av de handlagda brotten hade en misstänkt person kopplad till sig.