ANNONS:

 
Polistidningen nummer 3 delas ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

”Uppenbart att Arbetsgivarverket inte kommer att gå oss till mötes”

Publicerad 2015-06-29

Aktuellt Det fackliga förhandlings- och samverkansorganet OFR/ S, P, O, där Polisförbundet ingår, lämnar tjänstepensionsförhandlingarna med Arbetsgivarverket. 

– I slutet av veckan blev det uppenbart att Arbetsgivarverket inte kommer att gå oss till mötes när det gäller ett hållbart arbetsliv, hur delpension ska utformas och hur tjänstepensionen för de med en årslön över cirka 435 000 kronor ska beräknas. Dessutom vill Arbetsgivarverket höja pensionsåldern för flygledare och officerare, uppger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare OFR/ S, P, O enligt ett pressmeddelande söndagen den 28 juni.

OFR /S, P, O skriver att man ändå gjort framsteg i förhandlingarna, framför allt för medlemmar med en årsinkomst under 7,5 basbelopp (i dag  cirka 435 000 kronor ), de som har mer än en deltidstjänst inom staten, de under 23 år /över 65 år, där det hittills inte funnits rätt till intjänade av tjänstepension.

OFR /S, P, O

OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för Polisförbundet, Fackförbundet ST, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

Även när det gäller sjuka eller föräldralediga medlemmar har man enligt pressmeddelandet ”kommit en bra bit på vägen” i förhandlingarna.

I mitten av augusti kan förhandlingarna återupptas – om Arbetsgivarverket då har fått mandat att förhandla klart i de utestående frågorna, skriver OFR / S, P, O.

”Staten måste ha bra villkor för att kunna konkurrera om framtidens arbetskraft. Vårens konjunkturbarometer visar att bristen på lämpliga sökanden inom staten ökar. Bra villkor är ett sätt för att behålla och rekrytera ny kompetens. Därför är det viktigt att Arbetsgivarverket inser vikten av ett bra pensionsavtal.”