ANNONS;

ANNONS:

 
 


Polistidningen nummer 4 delas ut runt den 6 september. Nästa nummer kommer omkring 18 oktober. Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Urholkningen av polisrollen måste stoppas

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 

Arkiv

”Vi hinner inte med!”

Publicerad 2015-06-15

Aktuellt …  skrev Polismyndighetens nationella huvudskyddsombud till polisledningen. Nu öppnar rikspolischef Dan Eliasson för att samarbetet kring arbetsmiljön ska kunna ske tidigare i beslutsprocesserna.

Det var i slutet av maj som de nationella huvudskyddsombuden Emma Cronberg och Bo Gustavsson* skickade brevet till Polismyndighetens strategiska ledningsgrupp.

”Vi får väldigt kort tid på oss för att reagera, finna representanter till riskbedömningar, återkoppla skrivelser etcetera inför beslut och förändring. Tiden vi får blir från ett till några dygn på en fråga som ofta har processats av arbetsgivaren i flera månader. Varför?” står det bland annat i brevet.

Emma Cronberg_webb

Emma Cronberg

I torsdags, vid ett möte med Polismyndighetens nationella ledningsgrupp med Dan Eliasson i spetsen, diskuterades tidspressen. Emma Cronberg presenterade då skyddsorganisationens förslag till förbättringar:

  • När datum sätts för beslut av verksamhetsförändring behöver arbetsgivaren samtidigt planera utförandet av arbetsmiljöarbetet inklusive riskbedömningar.
  • Minst tre veckors framförhållning ska gälla vid kallelser till riskbedömningar.
  • Tiden för riskbedömningstillfället ska anpassas efter förändringens storlek.
  • Tid ska finnas för att arbeta med åtgärder i handlingsplaner från riskbedömningar innan genomförande av förändring.
Dan Eliasson Foto: Lars Hedelin

Dan Eliasson Foto: Lars Hedelin

I sitt senaste veckobrev skriver Dan Eliasson om mötet:
”Det är uppenbart att det ibland går fort i förändringsarbetet. Ibland kanske till och med för fort. /… /Från oss chefer krävs bland annat att vi planerar arbetet med risk- och konsekvensanalyser bättre och bjuder in skyddsorganisationen tidigare. Från skyddsorganisationen handlar det om att lägga rätt instans på rätt förändring, det vill säga ’one solution does NOT fit all’. På svenska kallas det situationsanpassat förhållningssätt. Som alltid känns det bra när berörda sitter ner och slår sina kloka huvuden samman. Då blir det alltid bättre!”

 

* Bo Gustavsson är Nationellt samordnande huvudskyddsombud för de civila facken ST, SACO-S, SEKO, medan Emma Cronberg är det för Polisförbundet.