ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

”Är det tillåtet att ogiltigförklara en riskbedömning?”

Publicerad 2015-07-10

Aktuellt Den frågan ställer Jan Johansson, regionalt huvudskyddsombud i region Nord, i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Jan_Johansson nord 201X

Jan Johansson

I mitten av juni tog lokalpolisområde Östra Norrbotten fram rutiner för de gånger när en ensam polis arbetar med civila utredarkollegor.

Nu har beslutet om de nya rutinerna rivits upp och en ny riskbedömning genomförts –och det på ett sätt som fått Jan Johansson att reagera.

I en 6:6a anmälan yrkar han på att Arbetsmiljöverket:

  • Tar del av Polismyndighetens beslut ”där man går in och toppstyr genom att besluta om att ogiltigförklara en riskbedömning och en skriven överenskommelse som inte passar höga chefer.”
  • Återkopplar om huruvida det är tillåtet att överpröva en riskbedömning.
  • Prövar om ett beslut som arbetats fram utifrån en riskbedömning får avskrivas på det sätt som skett ”utan att de risker som tagits fram överhuvudtaget hörsammas.”
  • Prövar om det är tillåtet att besluta om nya riskbedömningar där förutsättningarna är desamma, men de ”25 dagar gamla riskerna inte får tas med.”
  • Prövar om det är tillåtet att exkludera arbetsgrupper som blir starkt påverkade av en förändring.

Micael Säll Lindahl, biträdande chef för region Nord, har tagit del av Jan Johanssons anmälan. Enligt honom sköttes ärendet fel från början. Han säger att de beslutade riktlinjerna stred mot arbetsmiljölagen, då de innebar ”en orimlig begränsning av de civilas utvecklingsmöjligheter”– något han var tvungen att rätta till.
– Sådana här riskbedömningar ska skötas lokalt. Då ska inte det regionala huvudskyddsombudet vara med.

Vid den andra riskbedömningen deltog inte Jan Johansson.
– Därför kom inte heller de risker han tog upp första gången med i den andra riskbedömningen. De riskerna hör inte till den lokala nivån, säger Micael Säll Lindahl.

Enligt de först beslutade riktlinjerna skulle inga utredningsåtgärder utanför polishuset utföras när en polis och en civil utredare tjänstgör tillsammans.
– Nu ska en riskbedömning göras i varje enskilt fall. Finns det risk för hot eller våld så ska man inte åka ut, alternativt få förstärkning av ytterligare en polispatrull, säger Micael Säll Lindahl.

signalementpippi 2Uppsnappat på Twitter:

Fredrik Brokopp, alias @brohopp:
”@njmicael läser i PT att du uttalar dig om vilka riskbedömningar man som HSO ska vara med i. Som HSO är man ju ett stöd till alla SO.”

Micael Säll Lindahl alias @njmicael:
”@brohopp det gäller att kunna sortera frågor och hålla reda på nivåer, sakfrågor och befogenheter. Vi måste ömsesidigt ta ansvar för detta.”

Fredrik Brokopp, alias @brohopp:
”@njmicael men faktum kvarstår för mig. Som HSO deltar jag där jag anser att behovet finns. Jag lägger mig inte i vem som AG skickar”.

Micael Säll Lindahl alias @njmicael:
”@brohopp ibland blir det fel, som det initialt blivit i detta fall, men då får vi diskutera det, göra om och göra rätt.”

Illustration: Jens Nyström