ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Arbetsmiljöverkets beslut.

Ur Arbetsmiljöverkets beslut.

Arbetsmiljöverket kräver
åtgärder i Gällivare

Publicerad 2015-07-09

Aktuellt Jobb två veckor i sträck med blandade nattpass. Så kan schemat för en polis i Gällivare se ut, enligt det lokala skyddsombudet. Nu ställer Arbetsmiljöverket krav på åtgärder.

En rad skrivelser och en inspektion av situationen för poliserna vid Brottsförebyggande avdelningen (BF) har föregått kraven.

Bemanningen kontra arbetsbelastningen är knäckfrågan. Polisbristen i trakten har varit påtaglig länge, med bland annat en kommenderingskarusell till följd. Arbetsmiljöverket har fått uppgifter från skyddsombud om att antalet BF-poliser i Gällivare var ungefär dubbelt så många 1990.

Vid Arbetsmiljöverkets inspektion i mars berättade poliserna att de trots minskad bemanning fått fler arbetsuppgifter, bland annat på grund av neddragningar av utredare och administrativ personal.
”Arbetssituationen präglas av frustration och stress samt känslor av otillräcklighet. Enligt uppgift vid inspektionen har poliser utvecklat hälsobesvär i form av magbesvär, huvudvärk och sömnsvårigheter som de anser är relaterade till oregelbundna arbetstider och otillräcklig återhämtning mellan nattskift och dagskift.”

Att så få poliser jobbar så hårda listor, trots den psykosociala undersökningen som gjorts, trots risk för föreläggande från Arbetsmiljöverket och trots polisernas egna påpekanden är anmärkningsvärt, skrev det dåvarande lokala skyddsombudet i maj.

Genomlysning påbörjad

Arbetsgivaren skrev i april bland annat att man:

  • Infört ett veckomöte med skyddsorganisationen
  • Tagit fram en handlingsplan om spelregler på arbetsplatsen, ledarskapsutveckling och rekryteringsåtgärder med mera
  • Påbörjat en genomlysning av bemannings- och belastningsläget för alla BF-poliser i Norrbotten.

 

Nu är föreläggandet ett faktum. Polisernas arbetstider läggs fortfarande på ett sätt som medger väldigt liten eller ingen återhämtning mellan passen, konstaterar Arbetsmiljöverket. Sex av poliserna är i 50-60 årsåldern. ”Med hänsyn till detta är det viktigt att ni genomför undersökningar och riskbedömningar på individnivå för enskilda poliser”.

Senast 15 oktober ska Polismyndigheten presentera svar, framtagna med stöd av oberoende utredare, på hur arbetsbelastningen, arbetstidernas förläggning och ledarskapet för BF-poliserna i Gällivare påverkar deras arbetsmiljö. Detta kopplas till ett vite om 200 000 kronor.