Polistidningen nr 5 delades ut runt 19 oktober. Nästa nummer kommer 7 december. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 

Arkiv

Polis fick splitter i ögat
vid tjänsteskjutning

Publicerad 2015-07-30

Skyddsmattorna gick inte ända upp i taket. Därför studsade splitter tillbaka på polismannen under en skjutövning i Söderslättshallen i  Trellborg.

Aktuellt Polisen som sköt bar skyddsglasögon, men fick enligt anmälan ändå splitter i högra ögat. Händelsen är klassad som ett allvarligt tillbud.

Så här beskrivs orsaken till det inträffade: ”Glipa på någon decimeter mellan tak och skyddsmattor. Kulor som träffar och går igenom skyddsmattorna splittras på kulfånget och studsar bland annat uppåt och ut på skjutbanan igen”.

Det hela inträffade redan i början av juni, men lades inte in i Lisa-systemet förrän en dryg månad senare, eftersom ingen arbetsledare haft behörighet i systemet.

Skjutbanan stängdes dock enligt anmälan av omedelbart efter händelsen, i väntan på att fritidsförvaltningen täcker glipan med kompletterande gummimattor. ”Skjutbana kommer att besiktigas innan tjänsteskjutning åter tillåts.”