ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nr 1/2019 kommer runt 8 februari.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 

Ordförandeord

Dags för en blocköver-
skridande polispolitik
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 

Arkiv

Nya arbetstidsavtal för Säpo

Publicerad 2015-08-10

Aktuellt Poliserna inom Säpo jobbar fortfarande enligt ATA08, det arbetstidsavtal som öppna polisen frångick i april förra året. Nu har Polisförbundet varit med och tecknat nya avtal – speciellt framtagna för Säkerhetspolisen.

De nya avtalen:

  • Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidberoende ersättningar
  • Avtal om förtroendearbetstid
  • Avtal om förstärkt livvaktsskydd

När förhandlingarna inleddes var målet att avtalen skulle sjösättas 1 januari 2015, när Säkerhetspolisen blev en egen myndighet. Parterna stod dock så långt ifrån varandra att det är först nu man kunnat enas.
De avtal vi nu kommit fram till är mer flexibla och bygger mer på dialog mellan chef och medarbetare, säger Martin Åberg, ombudsman på Polisförbundet, som ingått i förhandlingsdelegationen.

Aningen längre veckoarbetstid för vissa tvåskiftare är en av de konkreta förändringarna, samtidigt som treskiftare generellt får färre arbetstimmar än nu. Överenskommelsen innebär bland mycket annat också en höjning av OB, beredskaps- och jourtillägg. Under vissa förutsättningar kan även ersättning för restid tas ut som kompledighet.

Senast 1 januari 2016 ska de nya avtalen träda i kraft. Parterna ska träffas nu efter sommaren för att diskutera om det går att tidigarelägga detta.