ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

pengar

JO: Hävt beslag skulle ha hanterats som hittegods

Publicerad 2015-09-07

Aktuellt Stockholmspolisen borde ha lämnat tillbaka 85 000 kronor till den kvinna som hittat summan. Polisens hantering kritiseras därför av Justiteombudsmannen (JO).

Kvinnan ska ha hittat pengarna i ett grovsoprum och lämnade in dem till polisen i januari 2013. Pengarna registrerades då som hittegods och det framgick att kvinnan med familj gjorde anspråk på pengarna och hittelön.

En patrull skickades samma dag till soprummet ifråga och hämtade in den sopsäck där kontanterna ska ha påträffats. Jour-förundersökningsledaren bedömde att det fanns anledning att anta att ett brott förövats. En förundersökning angående penninghäleri inleddes och pengarna togs i beslag.

En månad senare lades förundersökningen ner. I samband med detta hävdes beslaget. FU-ledaren sökte lagstöd och rådgjorde med chefer. Hon bedömde därefter att beslaget inte var taget från familjen – eftersom det inkommit som hittegods – och att familjen inte hade rätt till pengarna. ”Hanteras jml förfarandelagen 2b§, 2st, anspråkstagare okänd […]”.

Kvinnan som lämnat in pengarna begärde överprövning av det beslutet och yrkade att beslaget skulle tillfalla henne i egenskap av upphittare. Varken kammaråklagaren eller överåklagaren fann dock anledning att pröva polisens agerande.

JO skriver i sitt beslut att kvinnan inte hade rätt till pengarna när beslaget hävdes. Men ”de i beslag tagna pengarna skulle alltså enligt min mening rätteligen ha lämnats ut till polismyndigheten för att återigen hanteras enligt bestämmelserna i lagen om hittegods.” Därför gäller regeln att hittegodset tillfaller inlämnaren om inte ägaren blir känd inom tre månader även i detta fall, enligt JO.

Den polisinspektör som agerat FU-ledare kan enligt JO inte klandras för sitt beslut, eftersom hon fått stöd för sin bedömning av sitt polismästardistrikt. ”I stället ska dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län kritiseras för den felaktiga hanteringen” skriver JO i slutet av juni i år.