ANNONS;

ANNONS:

 
 


Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut runt den 6 december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

Firandet dröjer …

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 
 

Arkiv

Trygghetsforskning från Örebro

Publicerad 2015-10-29

forskning Patrullerande poliser, volontärer och ordningsvakter inger mer trygghet än poliser i bil. Det är några av slutsatserna i en färsk rapport om allmänhetens inställning till poliser.

forskning”Tryggare kan ingen vara?” Med undertiteln: Människors trygghet i närvaro av poliser, ordningsvakter och polisvolontärer är finansierad av Örebro kommun och genomfördes i samarbete med polisen. Författarna fil. mag. Maria Doyle, fil. mag. Louise Frogner och professor Henrik Andershed är alla aktiva vid Örebro universitet.
– I studien visar vi att ordningsvakter och polisvolontärer skapar i det närmaste lika stor trygghet. Patrullerande poliser inger mest trygghet, medan poliser i bil inte inger lika stor trygghet, säger professor Henrik Andershed.

Doyle

Maria Doyle

Maria Doyle påpekar att flera internationella studier, bland annat i Finland och USA, visar att närvaron av polisfordon tenderar att öka människors oro. Något sådant samband hittade inte de svenska forskarna.
– Att det inte verkar vara så här går att tolka som att människor är nöjda med polisen, man har förtroende för den, säger hon.

Forskarna visar också att närvaron av ordningsvakter, volontärer och poliser bara bidrar med förbättrad trygghet i situationer som är relativt otrygga, inte i situationer som är relativt trygga.

andershed_henrik

Henrik Andershed

– En av flera tankar som vi för fram är att man kan låta volontärer patrullera platser som upplevs som otrygga men där brottslighet sällan sker. Poliser och väktare patrullerar förslagsvis platser där brottslighet är relativt vanligt, säger Henrik Andershed.

Enligt Maria Doyle finns det typiska exempel på platser där den upplevda otryggheten är stor, men där det i själva verket sker få brott.
– Områden som känns öde, som om samhället har dragit sig tillbaka och det bara finns kvar förfall och klotter. Tänk en öde parkering eller rivningstomt. Skälet till att vi undersökte vilken roll polisens volontärer kan spela var att Örebropolisen bad oss kolla eftersom den just fått sina första polisvolontärer.
– Då vi berättar om undersökningen på andra universitet får vi ofta frågan om poliser inte känner sig hotade av resultatet. Men vi har bara fått positiv respons. Många poliser säger att de är glada över att ha ett underlag när de argumenterar för att inte patrullera så mycket i bil.

Rapporten bygger på enkätsvar från drygt 300 personer. Forskarna konstaterar själva att metodiken har begränsningar då det inte rör sig om ett slumpmässigt urval ur den svenska befolkningen i stort, utan frågor ställda till personer verksamma uteslutande i Örebro. Dessutom har de deltagande personerna endast fått se bilder och utifrån dem skattat sin trygghet. Samtidigt understryker forskarna att det inte finns några skäl att tro att urvalspersonerna skulle avvika från och svara annorlunda än den vuxna befolkningen i stort.

Nästa steg blir att utveckla studien genom att samla in nationellt material.
– Vi söker pengar med målet att kunna undersöka förhållanden i andra städer och studera vilken effekt det får med vanliga civilpersoner på gatorna. Vi kanske också satsar på en app kopplad till trygghet, säger Maria Doyle.