ANNONS:

 
 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Avlasta våra kollegor nu
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Nu har Pan sagt sitt om uppgiftssamlingen ”Kringresande”

Publicerad 2016-01-18

Aktuellt Polischeferna Stefan Sintéus och Hans Nordin eventuella bristande agerande är i huvudsak preskriberade, enligt ett färskt beslut från Personalansvarsnämnden (Pan).

CHEFER vId DÅVARANDE POLISMYNDIGHETEN
i SKÅNE

Stefan Sintéus var chef för länskriminalavdelningen vid 1 april 2011-31 december 2014.

Hans Nordin var tillförordnad länspolismästare 1 mars-31 juli 2013 och dessförinnan biträdande länspolismästare sedan juni 2008.

”Sammanfattningsvis har nämnden funnit att /Stefan Sintéus/Hans Nordin/ i ett avseende har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen men att felet i den delen är att bedöma som ringa.”

Så skriver Pan i slutet av två omfattande dokument. Ärendena rör de två chefernas eventuella ansvar för brister i uppgiftssamlingarna ”Kringresande” samt ”Konflikt, Staffanstorp, romer”, som Dagens Nyheter skrev om i september 2013.

Det som Pan lägger Sintéus till last är att syftet med uppgiftssamlingen ”Kringresande” var för brett. Nordins brist ska ha bestått i att det var otydligt att polisdatalagen efterlevdes.

Men ärendena mot Stefan Sintéus samt Hans Nordin anses alltså i huvudsak preskriberade och skrivs därför av.

14 april 2015 avskrev Statens ansvarsnämnd ett disciplinärende mot tidigare länspolismästaren vid Polismyndigheten i Skåne, Eva Årestad Radner, med motiveringen att tvåårsfristen löpt ut. (Med hänvisning till lagen om offentlig anställning.)