ANNONS:

 

På Twitter

 

Lenas ledare

Tillsammans är vi som bäst
Lena Nitz, ordförande
 
Polistidningen nummer 5 delades ut runt 19 oktober. Nästa nummer når brevlådorna 7 december.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Tre frågor till Patrik Engström…

Publicerad 2016-01-15

Aktuellt … chef för Noas gränspolissektion, angående regeringens krav på ökad andel verkställda utvisningar.

Patrik Engström

Patrik Engström

Vad innebär det för polisen?
– Egentligen är det ett uppdrag vi har haft länge, men i det senaste regleringsbrevet är regeringen tydligare. Det är inte så vanligt med så här många detaljer och tydliga krav. Mycket av det polisen gör finns inte ens nämnt i regleringsbrevet.
Till den 3 februari ska gränspolisen tillsammans med Migrationsverket ha tagit fram en plan på hur vi ska bli mer effektiva i verkställighetsarbetet. En del i det är att bli bättre på att prognostisera hur många som faktiskt kommer att söka asyl och hur många avslagna asylärenden vi kan behöva hantera.

Du har tidigare sagt att polisen kommer att behöva rekrytera för det här, vilka rekryteringar behöver göras?
– Regionerna behöver fler verkställighetshandläggare. De kan vara civila. Exempel på vad de ska jobba med är att försöka få tag i resedokument eller fastställa identitet där Migrationsverket inte har lyckats med detta. Hur många fler som kommer behövas vill jag inte gissa på. Det är bland annat det vi behöver göra prognoser för att kunna beräkna.

Det kommer också att behövas fler poliser som arbetar med att hitta personer som fått avslag och håller sig undan. De rekryteras nu, enligt Patrik Engström, bland annat i Syd och Väst till så kallade rök-grupper.
– Det här måste ju vara poliser då de ska ägna sig åt spaning och frihetsberövande och de ska dessutom lära sig en relativt svår lagstiftning och kan inte bara plockas ur IG-verksamheten. Det är lite framkörningstid på dem. De tas ju också från andra verksamheter och det är väl ingen som tycker att det totala antalet poliser räcker till.

Regleringsbrevet

Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet.
Regleringsbrevet gäller för ett visst budgetår, till skillnad från regeringens instruktion för myndigheten som gäller tills den ändras.

Är det här ett rimligt krav att ställa på polisen utifrån de resurser som finns?

– Resten av Europa har haft en mycket mer omfattande gränspolis än vad vi har haft. Där finns det anledning till reflektion. Vi har fått pengar. 100 miljoner kronor har avsatts för att hantera migrationsströmmar, men med tanke på hur omvärlden ser ut kanske inte de pengarna räcker. Det kommer att behöva göras omprioriteringar inom polisen eller kan krävas att vi ytterligare får utnyttja anslagskrediten.