ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nr 1/2019 kommer runt 8 februari.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 

Ordförandeord

Dags för en blocköver-
skridande polispolitik
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 

Arkiv

Kjell Borgström: ”Vi behöver inte någon försöksverksamhet”

Publicerad 2016-02-24

Aktuellt På uppdrag av rikspolischefen tar Noa fram ett förslag om en försöksverksamhet med elchockvapen.

Den stora utredningen om polisens skjutvapenanvändning förordar, som Polistidningen tidigare meddelat, att elchockvapen införs.

Nu finns ett första utkast till ett förslag till försöksverksamhet. I det står bland annat: ”Syftet med försöksverksamheten bör vara att med så stor grad av vetenskaplig metod som möjligt skapa underlag för beslut om elchockvapnets bruk i svensk polisverksamhet.”

”Försöksverksamheten bör ha en viss spridning i verksamheten, både geografiskt, resursmässigt/övriga förutsättningar, och uppdragsmässigt. Försöksverksamheten bör därför genomföras både i storstadsmiljö och i mindre stad/glesbygd.”

Saxat ur utkastet till förslag, daterat 17 februari

Enligt utkastet beräknas förberedelserna ta cirka ett år och tre månader. Det handlar om bland annat utbildningar och framtagande av föreskrifter. Själva försöksperioden beräknas till två år, med visst förbehåll för hur omfattande försöksverksamhet man skulle införa.

Kjell Borgström, huvudskyddsombud i Halland, som var med och riskbedömde utredningen, ser inte något behov av en försöksverksamhet, utan vill att Polismyndigheten i stället kommer till skott.

I ett mejl beskriver han två färska incidenter, som lett till att poliser skadats, situationer där han bedömer att tillgång till elpistol skulle kommit väl till pass.
”Vi behöver inte någon försöksverksamhet för att få fram mera  statistik på sjukskrivna/skadade kollegor, utan se till att få ut utrustningen och genomför utbildningen nu,” skriver han.