Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Expanderande ammunition är inte farligare än helmantlad

Publicerad 2016-03-18

Aktuellt Då svensk polis övergick till nio millimeters expanderande ammunition fanns det varningar om att antalet dödsfall skulle öka. I en rapport som släpptes av Rättsmedicinalverket i december 2015 står att ingenting tyder på att farhågorna slagit in.

En positiv effekt är att antalet genomskjutningar med fara för tredje man minskat.

Liknande slutsatser kom kriminologen Johannes Knutsson och juristen Annika Norée fram till vid en nordisk studie 2005.