Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut runt den 6 december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Firandet dröjer …

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 

Arkiv

Forskare: ”Avfärda inte alkoholpåverkade vittnen”

Publicerad 2016-03-17

Aktuellt Alkoholpåverkade vittnen minns och återberättar händelser lika tillförlitligt som nyktra, med vissa skillnader i detaljnivå och mängd. Det visar ny forskning i en avhandling av Malin Hildebrand Karlén, forskare vid Göteborgs Universitet.

Två studier med 80 respektive 137 personer, jämt antal män och kvinnor, ligger till grund för resultaten. Halva gruppen fick dricka alkohol, upp till 0,7 – 0,8 promille, medan andra halvan var nyktra. Därefter fick de se en film med ett eskalerande gräl mellan en man och en kvinna följt av frågor om händelseförloppet, deras bedömning av hur aggressivt de medverkande agerat, samt vems skuld det var att situationen utvecklades som den gjorde.

De alkoholpåverkade vittnena var mindre påverkade av aggressiviteten i filmen, och upplevde den som mindre obehaglig än vad de nyktra gjorde. Däremot var båda grupperna överens om att mannen fick bära den största skuldbördan för händelseförloppet. Trots det var skuldfördelningen mer jämnt fördelad hos de påverkade jämfört med de nyktra, som tyckte mannen var mer skyldig än kvinnan.
– Resultaten visar att man inte kategoriskt bör avfärda alkoholpåverkade vittnen med den alkoholmängd som uppnåddes i studien, utan låta dem fritt berätta sin version av vad de sett, säger Malin Hildebrand Karlén.

För nyktra såväl som påverkade vittnen är det allra bäst om de fritt får återge sin berättelse på plats i direkt anslutning till en händelse, och sedan återberätta den en vecka senare. Då kommer de ihåg mer från händelseförloppet.
– Det arbetssättet kan få minnesstrukturen att vakna till och ge effekt på långtidsminnet, vilket gör dem säkrare på sina minnesbilder. Det har även en liten effekt på tillförlitlighetsgraden i berättelsen. Man får alltså både mer och bättre information vid en direkt intervju med uppföljning en vecka senare, säger Malin Hildebrand Karlén.

Det som minskar mest hos alkoholpåverkade, vid en promillehalt kring 0,8 till 1,0, är handlingar och verbal information från en händelse. Framförallt har längre konversationskedjor svårare att fastna. Däremot är de lika tillförlitliga och berättar lika mycket vad avser objekt, som klädsel, färg på tröja, viftande med en mobil/kniv annat föremål, som de nyktra.

Detta förutsätter ett fritt berättande från de påverkade. Vid ledande frågor kan alkoholpåverkade lätt lägga in falska minnen, till exempel för att förhörsledaren låter säker, vilket kan skapa konkurrerande minnesbilder som stör deras bild av händelseförloppet.

Claes Hindenfelt
Frilansarna