ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

bild

Foto: Emma Enetsröm

Bilden av bullerskadorna går isär

Publicerad 2016-04-14

Aktuellt Fotbollssäsongen är igång igen med buller och bång, men arbetet med att säkra polisernas hörsel är långt ifrån klart. Nyligen gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Polismyndigheten.

Bangers, de kraftiga smällarna som blivit vanliga i samband med fotbollsmatcher, är en viktig anledning till att det på senare år blivit extra viktigt med fungerande hörselskydd för poliser. Det framhålls i en så kallad 6:6a-anmälan som lämnades in till Polismyndigheten i december.

I anmälan är man tydlig med att man inte tycker att detta sköts från myndighetens håll. Under 2015 har det, bara i region Stockholm, inkommit 24 arbetsskador och 27 tillbud gällande buller. Statistiken är hämtad från Lisa-systemet.

I januari svarade Polismyndigheten att arbetet med att åstadkomma en nationell kravprofil och standard på skyddsutrustningen för poliser i det så kallade Bullerprojektet. Man beskriver också ett pågående upphandlingsarbete som ska möjliggöra regelbundna hörselkontroller för de poliser som riskerar att utsättas för skadligt buller.

Angående statistiken från Lisa skriver Polismyndigheten att tillbuden och arbetsskadorna i huvudsak orsakats av inre arbetsmiljö ”då ofta utifrån ombyggnationer som sker”.

Det håller inte skyddsorganisationen med om, utan beskriver i ytterligare en skrivelse att de flesta skadorna beror på bangers och andra plötsligt uppkomna ljud.

Myndigheten hävdar också att poliser som drabbats av skador orsakade av plötsliga ljud inte har använt anvisade skydd. På detta svarar skyddsorganisationen att poliserna tvingas välja mellan att kunna kommunicera med varandra under arbetet eller skydda sina öron och ofta väljer det tidigare då de skydd som erbjuds inte täcker båda behoven.

6:6a-amnälan

som skrivits under av nationella HSO Emma Cronberg och regionala HSO Stockholm Roger Östergren skickades till Polismyndigheten 11 december 2015.

Polismyndighetens svar, som författats av Per Blomqvist, polismästare vid Noa, diariefördes 7 januari 2016.

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion i mars och resultatet väntas inom några veckor.

Roger Östergren, HSO region Stockholm, hoppas mycket på Arbetsmiljöverkets inspektion och att resultatet, som väntas inom ett par veckor, kan få arbetsgivaren att agera i frågan om fullgoda hörselskydd för poliserna.
– Det är ett ärende som har pågått hur länge som helst och nu är det en ny myndighet. Enligt arbetsgivaren är det fixat, men det håller inte vi med om, säger han.

Måns Borgny är huvudskyddsombud och utredare i Linköping. Han sitter med i den arbetsgrupp som arbetar med Bullerprojektet. När Polistidningen talade med honom inför förra sommaren hoppades han att det skulle finnas hörselskydd enligt kravspecifikationen på plats innan denna säsong.

Riktigt så blev det inte.

Just nu väntar han på att få se den utredning som gjorts där funktionen hos några aktuella hörselskydd mätts.

Innan sommaren ska arbetsgruppen ha ett möte är det sagt.
Måns Borgny är ändå nöjd med att gruppens arbete i någon mån går framåt.
– Vi började väl med det här 2007 och min erfarenhet är att det mesta i den här myndigheten går i tioårscykler, så det låter väl rimligt att det blir klart nästa år, säger han med uppgivet skratt.