ANNONS:

 
 
 

Lenas ledare

"Vi ska inte ha
något A- och B-lag"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
Aprilnumret delades ut runt 13 april. Nästa kommer nummer 3 den 15 juni.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Börja om som
polisassistent efter 20 år?

Publicerad 2016-05-02

Insänt Jag lämnade polisen för ett par år sedan, efter ett par decenniers tjänst, för att jobba i annan verksamhet, utmana mig själv och prova på något annat innan det blev för sent. Som före detta polis så följer jag givetvis den allmänna debatten om svårigheterna inom den numera nationella Polismyndigheten. En myndighet som skulle skapa samordningsvinster och ett enhetligt synsätt på polisverksamhet.

Jag har fått många fina utbildningar hos polisen som gör att jag har möjlighet att verka i många olika funktioner, även som chef. När polisbristen är akut så kändes det som ett bra tillfälle att söka sig tillbaka. Jag har sett flera annonser om att man söker poliser runt om i landet, på fasta funktioner men även att man söker poliser som vill ”återvända”. Ett bra initiativ att ta tillvara på redan utbildade resurser som även i vissa fall har stor rutin och som skaffat sig erfarenhet från annan verksamhet.

Problemet är att i min ”gamla region” så finns det inga tjänster som utlysts externt men jag vet genom tidigare kollegor att det finns många vakanser.

Full av tillförsikt tar jag kontakt med HR och rekryteringspersonal. De berättar om problem med att tillsätta tjänster då det är för få sökande och en generell brist på poliser. Det finns vid tillfället flera för mig intressanta tjänster där jag uppfyller kravprofilen, men de annonserar bara sina tjänster internt.

Det är nämligen skillnad på att söka en anställning som polis externt och få tillbaka sin befogenhet som polisman jämfört med att redan vara anställd som polis och söka en annan funktion. Man kungör inget externt för man får inte nyanställa poliser i regionen.

Min möjlighet är att söka in när man utannonserar de stora tillsättningarna när de godkända aspiranterna anställs som polisassistenter två gånger om året, och börja om som polisassistent. Visserligen kan jag söka andra tjänster när jag väl fått jobb, men det blir en rejäl omväg.

I den nationella Polismyndigheten kan man återanställa folk i Uppsala, Västernorrland, Jämtland med mera, men inte i min gamla region, som ändå är underbemannad. Orsaken är att man inte har ekonomi för det. Är det väldigt mycket dyrare att anställa en välutbildad erfaren polis i min gamla region än i Uppsala? Kommande utbildningskostnader för nyutbildade poliser är redan investerade i ”återvändaren”.

Är det hårdare krav på att hålla budget i en region jämfört med en annan, eller har budgetarbetet centralt gjort att man har helt olika förutsättningar att driva verksamhet?

Ska det uppfattas som ett ärligt försök att komma tillrätta med delar av problemen inom Polismyndigheten så kan man inte hantera resurser så här.

Jag är väl medveten om att ”en svala gör ingen sommar”. men det handlar om viljan att lösa uppdraget och se möjligheterna. Då finns det kanske fler återvändare till polisen. Det är alltid bättre att vara lösningsfokuserad än att vara problemfokuserad. Men det finns kanske ingen kris…

 

Troligen för alltid före detta polis