ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

”Som enskilda länder
är vi för små”

Publicerad 2016-05-02

Aktuellt I arbetsmiljöarbetet kring polisens kommunikationssystem har Polisförbundet inlett ett samarbete med polisfacken i grannländerna.

Anna Nellberg Dennis

Anna Nellberg Dennis

Anna Nellberg-Dennis, Polisförbundets 1:e vice ordförande, har under våren kontaktat kollegor i de övriga nordiska länderna. Målet är dels att utreda effekterna av det nuvarande systemet Rakels strålning, dels att skapa förutsättningar för facklig insyn vid införandet av ett nytt kommunikationssystem 2025.
– Vi måste samarbeta, som enskilda länder är vi för små. Svensk polis största problem i det här sammanhanget är att vi historiskt tyckt att vi kan själva. Det vore ju idioti om vi återigen gav oss på att på egen hand utveckla något dyrt och tekniskt komplicerat.

Nordensamarbetet handlar också om att vi ska kartlägga och gå ut med gemensamma skyddsråd.
– Som en start erbjuder vi nu andra länder att låna vår mätutrustning.

För att få arbetsmiljökraven tillgodosedda då det nya kommunikationssystemet utvecklas har Polisförbundet även kontakt med beställaren – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Längre fram i processen kommer det enligt Anna Nellberg-Dennis att behövas en teknisk konsult, en länk mellan de med polisiär kunskap och de med teknisk kompetens.