ANNONS;

ANNONS:

 
 


Så här ser Polistidningen nummer 5 ut. Den delas ut runt den 18 oktober till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Vi måste skydda den som skyddar! 

Lena Nitz, ordförande

 
 

 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

Yrkanden växlade:
individgaranti vs sifferlöst

Publicerad 2016-06-23

Aktuellt Att alla medlemmar ska få en löneökning och ett reallöneskydd, säkerställd genom en individgaranti. Det är ett av många yrkanden som OFR/S, P, O, där Polisförbundet ingår, lämnat till Arbetsgivarverket. Verket å sin sida yrkar på en sifferlös överenskommelse.

30 september löper det centrala avtalet på det statliga området ut och igår växlade parterna yrkanden. Till yrkandena från OFR/S, P, O hör bland annat att löneökningarna ska vara lika stora som på övriga arbetsmarknaden.

”Våra medlemmar vill också få ett ökat inflytande över sin lön och löneprocess. Det centrala avtalet behöver ändras för att möjliggöra en decentraliserad lönesättning nära verksamheten samt en lägsta garanterad löneökning för alla medlemmar” skriver Polisförbundet i ett pressmeddelande.

Stöd för chefer hör också till det som OFR/S, P, O yrkar om. Det handlar bland annat om stöd för att tillämpa den nya arbetsmiljölagen om organisatorisk och social arbetsmiljö, samt att cheferna får utbildning och andra förutsättningar för att genomföra avtalade dialoger i samband med lönerevision.

Arbetsgivarverket å sin sida vill att ramavtalet ska gälla tillsvidare och inte innehålla några centralt fastställda löneökningar i vare sig procent eller krontal.
”Sedan 2010 har Arbetsgivarverket och Saco-S ett sifferlöst tillsvidareavtal, som stärkt den statliga kompetensförsörjningen. Vi vill utveckla detta avtal till att även omfatta OFR/S,P,O och Seko” säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom på verkets webbsida. 

Hela det fackliga yrkandet kan laddas ned på Polisförbundets webb. 

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta fackförbund för statsanställda: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.