ANNONS:

 
 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Lönesatsning och långsiktighet
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

”En dag att hedra och minnas”

Publicerad 2017-02-06

Aktuellt En årlig minnesdag för poliser som avlidit i tjänsten. Det är målet för en arbetsgrupp, som nu i veckan presenterar sitt förslag för Polisförbundets förbundsstyrelse.

I många länder finns det ett formellt högtidlighållande av döda poliser, men i Sverige saknas detta. Efter att en motion väckte frågan beslutade Polisförbundets styrelse att ett förslag på en minnesdag skulle utarbetats.
– Det har tillkommit en massa frågor under resans gång och uppstått en rad diskussioner som kräver både eftertanke och noggrann avvägning, säger Charlotte Nichols, ombudsman.

Tillsammans med Anna Nellberg-Dennis – förste vice ordförande, Per-Åke Hammarnäs – före detta ordförande i Västra Götaland och Anders Carlsson – före detta huvudskyddsombud i Västra Götaland har hon tittat på situationen i andra länder och anordnat workshops med förtroendevalda med syftet att ta fram underlag. Till uppdraget hör bland annat att föreslå namn på minnesdagen, plats där den ska genomföras och vad den i stort ska innehålla.
– Poliser och anhöriga behöver detta, en dag att hedra och minnas. Polisyrket innebär ju att hela tiden ställas inför riskfyllda situationer.

I september bjöds gruppen till London och Saint Pauls Cathedral där National Police Memorial Day högtidlighölls. Närvarande var bland andra dagens officiella beskyddare – Prins Charles. Enligt Charlotte Nichols är den engelska polisen något av föregångare på området, med en väl uppbyggd organisation och bred förankring i samhället.
– Det var en förmån att få delta och vi blev mycket glada för inbjudan. Säkerhetspådraget var extremt, men allt flöt på bra.

Kommer ni också att föreslå en beskyddare?
– Ja, majoriteten av de tillfrågade tyckte det. Vem det blir återstår att se.