ANNONS:

 
 
 

Lenas ledare

"Vi ska inte ha
något A- och B-lag"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
Aprilnumret delades ut runt 13 april. Nästa kommer nummer 3 den 15 juni.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Oenighet om polisens budgetunderlag

Publicerad 2017-02-28

Aktuellt Polismyndigheten begär ett budgettillskott på 3,9 miljarder kronor 2018-2020. Detta bland annat för att ha råd att anställa 1500 fler poliser. Det framgår av det budgetunderlag som lämnats till regeringen. (Uppdaterad.)

Där står också att Polismyndigheten räknar med att finansiera en del av sina planerade nyanställningar med effektiviseringar. Men får man inte besked om mer pengar inför 2018 kan man redan i år tvingas att säga upp folk. Detta då en rad tjänster i dagsläget finansieras genom överskottet från i fjol samt genom årets anslagskredit. Till TT säger rikspolischef Dan Eliasson:
– Utredningssituationen riskerar att försämras, vi kan inte genomföra de ambitionshöjningar på terrorbrott och IT-brott som vi anser är nödvändiga och vi kan inte vara lika närvarande i de utsatta områdena som vi skulle önskar.

Polisförbundet skriver i en kommentar att den begärda förstärkningen inte kommer att räcka till för den uppvärdering av polisyrket som Polismyndigheten säger sig vilja göra.
– Det är positivt att rikspolischef Dan Eliasson säger att han vill uppvärdera polisyrket och vara en attraktiv arbetsgivare. Men det kan vi inte se vare sig i budgeten eller i äskandet på 3,9 miljarder, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Polisförbundet lämnade förhandlingen om budgetunderlaget i oenighet med arbetsgivaren.
– Det beror främst på att uppföljning av verksamhet, intern styrning och kontroll samt det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar som det ska. Budgetunderlaget är inte så transparent att vi kan identifiera de verkliga behoven för verksamheten, säger Lena Nitz.

Fotnot: Staten gick 40 miljarder kronor plus 2016 jämfört med prognosen, enligt siffror från SCB. Pengarna går till att betala av statsskulden, skriver SvD.
Regeringen presenterar sitt förslag till vårändringsbudget tisdagen den 18 april.

Läs mer om Polismyndighetens budgetunderlag här

Läs hela Polisförbundets budgetkommentar här