ANNONS:

 
Polistidningen nummer 3 delas ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

400 poliser ska
testa elchockvapen

Publicerad 2017-02-15

Aktuellt I slutet på mars väntas det vara klart i vilka lokalpolisområden och enheter elchockvapen ska testas under 2018 och 2019. Cirka 400 poliser kommer att ingå i testet.

– Lika många till kommer att ingå i en kontrollgrupp som ska jämföras med försöksgruppen i den utvärdering som Umeå Universitet ska ansvara för, säger Pär Wärdig som är projektledare för testverksamheten.

Förberedelserna för försöksperioden är i full gång och innan året är slut ska man ha hunnit med att utbilda samtliga poliser som under försöksperioden ska få bära elchockvapen. Pär Wärdig tror inte att det kommer att bli några problem att hinna med.
I slutet på mars kommer det, enligt honom att stå helt klart vilka lokalpolisområden som ska ingå. Alla regioner utom Bergslagen och Mitt kommer att vara med.
– Det har att göra med att vi vill ha så stor spridning och få ett så bra underlag som möjligt till utvärderingen. Bergslagen och Mitt sticker inte ut på så vis som till exempel Nord där vi vill ha med eventuell påverkan från de lite speciella förutsättningar som finns där.

Pär Wärdig syftar på att det kan vara av intresse att till exempel ta reda på hur ett kallt klimat och mycket kläder påverkar resultatet av användningen.
Att det blir så många som 400 som beror på att antalet användningstillfällen måste bli tillräckligt många för att man ska kunna basera några slutsatser på det.
– På vissa mindre orter kommer användningstillfällena bli mycket få.
Sammanlagt räknar Pär Wärdig med att det kanske blir mellan 20 och 30 användningstillfällen per år som sedan ska jämföras med kontrollgrupperna.

För de som ingår i kontrollgrupperna tror han att det eventuellt kommer behövas extra noggrannhet vid rapportering och att man kanske kan bli föremål för någon intervju.
– Jag tror inte att det kommer att bli någon större belastning på de här grupperna.

När utbildningarna av de poliser som ska ingå i testverksamheten ska köra igång vill han inte säga säkert och man har ännu inte fastslagit huruvida det ska vara separata utbildningar eller ingå som en del av den nya polisiära konflikthanteringen (Polkon).
– Men vi har ambitionen att alla som deltar har samma grundutbildningsnivå.

Läs mer om testerna av elchockvapen här och här