ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nummer 3 delades ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Det statliga
Samarbetsavtalet uppsagt

Publicerad 2017-03-15

Aktuellt På onsdagen sade OFR S, P, O* – där Polisförbundet ingår – upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket.

Uppsägningstiden är ett år. Avtalet reglerar bland annat hur de centrala parterna ska förhålla sig till varandra om parterna varslar om konflikt. Där finns olika tolkningar av regelverket, något som OFR ser ett behov av att reda ut.
-Det måste vara tydligt vad som gäller vid en konflikt, säger Åsa Erba Stenhammar som är förhandlingsledare inom OFR S,P,O i ett pressmeddelande.

Målet är att ersätta dagens 17-åriga avtal med en överenskommelse som ger ett ökat inflytande och är bättre anpassad till de andra avtal som idag finns inom den statliga sektorn.

Fotnot: Samarbetsavtalet ska inte förväxlas med Samverkansavtalet.

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.