Polistidningen nr 6 delas ut runt 7 december. Nästa nummer kommer 9 februari 2018. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Boktips: Faktaspäckat förmänskligande

Publicerad 2017-04-13

Tipset Pojkarna och de ensamma poliserna, Katia Wagner, Natur & Kultur

Alla har åsikter om pojkarna Katia Wagner åsyftar i sin titel. Få känner dem.

I boken möter vi några av de som kommit från Afghanistan och Marocko i flykt eller med drömmar om något bättre. Vi möter också poliserna Chistian Frödén och Mikael Lins som faktiskt känner många av dem och, ofta oändligt ensamma, försöker hjälpa dem och uppmärksamma samhället på deras skyddslösa situation, präglad av kriminalitet, både som offer och förövare. Ett gediget reportagearbete bortom enkla sanningar.