ANNONS:

 
 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Lönesatsning och långsiktighet
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Tvingades att åka hiss
vid brandlarm

Publicerad 2017-04-13

Aktuellt 35 000 kronor och en skriftlig ursäkt fick en rullstolsburen Malmöpolis, efter en uppgörelse mellan Polisförbundet och arbetsgivaren.

Tvistens ursprung gällde en ombyggnad som genomfördes 2013 i samband med att rättscentrum i Malmö färdigställdes. En utredare som periodvis är beroende av permobil och rullstol påpekade att lokalerna måste anpassas för att fungera också för personer med funktionsnedsättningar.

Vid inflyttningen 2015 visade det sig att inga anpassningar gjorts.

Polisen fick veta att hon skulle stanna i en hisshall vid larm, efter att ha försäkrats om att hallen fungerade som brandcell och var säker att vistas i under en timme. I samband med ett larm tvingades hon ändå åka hiss – i strid med alla säkerhetsregler.

Efter detta påkallade Polisförbundet tvisteförhandling angående diskriminering.

Polismyndigheten bestred yrkandet, bland annat med hänvisning till att omorganisationen och ombyggnaden medfört att åtgärderna dragit ut på tiden. Samtidigt beklagade man de men den anställda lidit och enades med Polisförbundet om ett belopp om 35 000 kronor för tvistens lösande.