ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nummer 3 delades ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Administration tynger
polisens utredare

Publicerad 2017-05-05

Aktuellt Resursbristen är huvudskälet till att utredningsresultaten försämrats. Det anser poliser som tillfrågats i en undersökning bland Polisförbundets medlemmar.

Av de 2419 webbintervjuer som genomförts med yrkesverksamma medlemmar i Polisförbundet svarar 71 procent att bristande resurser är en av tre huvudorsaker till att uppklaringen går åt fel håll.

På andra plats kommer organisationsförändringar. Bland annat menar poliserna att brottssamordningen, ärendesamordning och brottsanalys, har förändrats till det sämre sedan omorganisationen. Tätt inpå följer även bristande resurser inom IGV.

Även när de som deltar i undersökningen bara får välja ett alternativ hamnar resursbristen i topp. 39 procent anser att det är den främsta förklaringen.

Undersökningen visar också att mycket av utredningsresurserna går åt till administrativt arbete. 27 procent anser att minst hälften av tiden går åt till sådant som skulle kunna rationaliseras med systemutveckling och stöd.

Tidigare under våren presenterade Polisförbundet resultaten av undersökningen för en panel bestående av erfarna utredare. Panelen bekräftade bilden av att resursbristen är ett stort problem samt att de resurser som finns inte används optimalt. Dels därför att bristen på erfaren personal är stor och mycket av de erfarnas tid går åt till att handleda nya kollegor. Dels för att det administrativa stödet brister och för lite tid lämnas åt ”poliserna att få verka som poliser”.

Lena Nitz. Foto: Johan Svanestrand

Polisförbundets ordförande Lena Nitz säger till SVT Nyheter att det är uppklarandet av mängdbrott och bedrägeribrott som drabbas av resursbristen.
– Och det är de brotten som gemene man utsätts för säger hon till SVT Nyheter.

Läs hela Polisförbundets rapport om undersökningen, som Novus Opinion genomfört, här

Fredag 5 maj klockan 9.00 direktsänds ett seminarium som Polisförbundet anordnar med bland andra Anders Ygeman, Jan Björklund,  i SVT 2. Sändningen går även att se i efterhand på SVT Play.