ANNONS:

 
Polistidningen nummer 3 delas ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Emma Cronberg:
”Vi behöver bli väldigt många fler”

Publicerad 2017-05-08

Aktuellt Polisernas huvudskyddsombud Emma Cronberg framför i ett mejl till arbetsgivaren att Polismyndigheten grovt skattat skulle behöva ha över 40000 anställda.

Polismyndigheten håller på att ta fram en handlingsplan gällande resursbrist och ohälsosam arbetsbelastning. I detta arbete har Emma Cronberg anmält avvikande mening.

Hennes invändning gäller en springande punkt: uppskattningen om vilka resurser som behöver tillföras till Polismyndigheten:

Emma Cronberg

”Jag delar inte arbetsgivarens bedömning att ett tillskott av 700 plus 600 civilanställda under 2016-2017 samt 1500 ytterligare poliser fram till 2020 är tillräckliga resursmässiga åtgärder för att komma ur den ohälsosamma arbetsbelastningen som råder idag. Det är även en alltför kortsiktig målbild,” skriver hon i mejlet.

Emma Cronberg betonar att hon är väl medveten om att skyddsorganisationen har begränsat underlag för att göra siffermässiga bedömningar. Men man landar i att det krävs en betydligt kraftigare ökning av den personella resursen – grovt skattat cirka 50 procent fler anställda än i dagsläget på sju-tio års sikt. Detta för att Polismyndigheten ska klara sitt uppdrag, samtidigt som de anställda har en rimlig arbetsmiljö.

Hon framhåller att en sådan kraftig tillväxt för med sig en mängd omständigheter som också behöver omhändertas ”exempelvis kvalitén på sökandeunderlaget, utbildningstakt och förmåga, handledning, utrustning, lokaler.”

”Vi har ökad grov organiserad brottslighet, ökat cyberhot och it-angrepp, höjda beviskrav vid utredningsarbete, ökade antal bostadsområden där polisen inte kan genomföra sin verksamhet och brottsligheten sker på öppen gata, vi har poliser som hamnar i underlägen och utsätts för stenkastning i snitt var tredje dag /…/ Vi behöver bli väldigt många fler.”

Saxat ur Emma Cronbergs mejl.