ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nummer 3 delades ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Snabbare lagföring
kan testas i norra Stockholm

Publicerad 2017-08-24

Aktuellt Ett försöksprojekt för snabbare utredning av mängdbrott föreslås inledas i Täby, Solna och Rinkeby redan under hösten.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tog den 22 augusti emot ett projektförslag, framtaget av den särskilda utredaren Stefan Strömberg*, med syfte att med bibehållen rättssäkerhet åstadkomma snabbare lagföring av mängdbrott. I särskilt fokus skulle unga brottslingar och personer som återkommande begår nya brott vara.

– Det gäller framför allt de fall där man blir tagen på bar gärning och där utredningen är ganska okomplicerad, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i en intervju med TT.

Enligt Stefan Strömbergs beräkningar kan utredningstiderna för mängdbrott såsom till exempel stöld, narkotikabrott och brott mot knivlagen, i ett första steg halveras, från 22 till 11 veckor. Enligt utredningen utgör den här typen av brott ungefär hälften av de brott som prövas i domstol.

Att polisen ska fokusera på direkta utredningsåtgärder och på så vis kunna avsluta brottsutredningar redan på brottsplatsen är en åtgärd som föreslås. En annan är ett snabbare delgivningssätt, där misstänkta redan på brottsplatsen ska kunna få en tid för huvudförhandlingar i domstol. Brottslingar ska även, genom tilldelande av fullmakt till poliser, på brottsplatsen lagföras via strafföreläggande.

Projektet föreslås inledas med ett snabbförfarande under hösten 2017. Då i Täby, Solna och Rinkeby i norra Stockholm.  Detta för att sedan byggas ut i två ytterligare steg. Under våren 2018 till att omfatta hela norra Stockholm och Norrtälje, för att sedan avslutas under våren 2019. Under projektets andra del ska ärendena kunna hanteras i tingsrätten inom två till sex veckor efter polisens ingripande.
– Faller det här väl ut, då tänker jag mig att det kan appliceras över hela landet, säger Morgan Johansson till TT i en intervju.

Förslaget ska nu skickas på remiss.

Stefan Strömberg har också fått i uppdrag att komma med förslag gällande snabbare brottsutredningar även för personer under 18 år, men dessa kommer inte att ingå i försöksprojektet utan presenteras i ett kompletterande förslag i ett slutgiltigt betänkande våren 2018.

*Stefan Strömberg var rikspolischef 2005- 2007 och är sedan dess knuten till Justitiedepartementet.