ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

I Eskilstuna skulle man ha ingått i piloten för föreslagna schemaläggningen, men numerären var inte tillräckligt stor för att alla pass skulle fyllas.   Foto: Emma Eneström

”Det måste finnas rim och reson”

Publicerad 2017-09-07

Aktuellt Polismyndigheten vill genomföra ett pilotprojekt med fast lista i syfte att få ut fler poliser i arbete kväll, natt och helg. Förhandlingar med Polisförbundet om formerna för piloten har avbrutits, men det hindrar enligt myndigheten inte att man går vidare.

-Vi förde förhandlingar för att få till en arbetstidsminskning till 34 timmar för de som skulle ingå i försöket och vi lyckades också komma överens med arbetsgivaren om detta. Men andra omständigheter gjorde att vi på inrådan av arbetstidsansvariga ute i regionerna valde att inte gå vidare med att teckna ett kompletterande avtal till ASA-polis, säger Martin Åberg, ombudsman på Polisförbundet.

Åsa Holmén är chef för arbetsgivarutveckling och förhandling på Polismyndigheten. Hon bekräftar att man inte lyckats komma överens med förbundet om en kollektivavtalslösning.
– Men vi kommer att gå vidare med det här i alla fall och ta nya tag under hösten, säger hon.
Hur direktiven ska se ut är i skrivande stund oklart.
– Det är en del i ett pågående utvecklingsarbete. Vi har under lång tid haft i uppdrag av regeringen att jobba med att utveckla arbetstidsförläggningen så att den bättre svarar mot verksamhetens behov. Ute i varje region får man titta på om man kan testa den här modellen, men utgångspunkten är att alla ska försöka.

IGV i Eskilstuna lokalpolisområde utsågs av region Öst att delta i piloten. En partsgemensam arbetsgrupp såg över förutsättningarna för att lägga scheman enligt Polismyndighetens förslag och förbundets krav i den tänkta kollektivavtalslösningen för piloten.

– Det skulle inte fungera här, säger Tomas Löfberg som är chef för operativ verksamhetsstyrning i Polisområde Södermanland.
Med den arbetstidsförkortning som var aktuell skulle man inte få in ens den fap-reglerade Polkonutbildningen, menar Thomas Lövberg. Dessutom skulle, gruppcheferna inte kunna ha arbetsplatsmöten med sina grupper, då dessa skulle delas i olika turlag.  Resursen överlag skulle heller inte räcka till att täcka listan så som förslaget låg.
– Periodplanering är ju inte bara frihet för arbetstagaren utan också för arbetsgivaren att medvetet kunna behovssätta med en lägre resurs vissa pass för att ha resurs på tider då belastningen är större, säger Thomas Lövberg.

Generellt säger han sig vara positivt inställd till fast lista, och han menar också att man tog sig an uppgiften i positiv anda. Men efter att ha gjort ett ärligt försök att planera enligt det angivna förslaget ansåg han och ledningen att det var orimligt vilket, enligt Tomas Löfberg, föredrogs för regionledningen.
– Jag tycker att det var klokt och modigt att inte genomföra en pilot i det här läget, säger han.

Bernt Mossberg

Tomas Löfberg får medhåll av huvudskyddsombudet i Eskilstuna, Berndt Mossberg, som också sitter i förbundsregionsstyrelsen i Öst.
– Jag är inte emot fasta listor utan har själv jobbat med det i tjugo år och tycker att det var bra. Men det måste finnas rim och reson. Vi ligger så dåligt till med folk. Ingen orkar ta övertidspass om det inte är planerat och alla arbetar så mycket de kan, säger han och landar också han i att poliserna helt enkelt är för få för att gå på fasta listor i enlighet med förslaget om man ska bibehålla den verksamhet som riktlinjerna kräver.

 

Pekka Pesämaa tror att enfast lista skulle kunna fungera bra för honom. Foto: Emma Eneström

Åsikterna går isär

En viss oro för att testa fast lista ska enligt fackliga företrädare ha förekommit bland medarbetarna, men åsikterna om vilket som är bästa sätt att planera tycks spreta.

Yttre befälet Pekka Pesämaa håller precis på att avsluta sitt pass och lämna över till kollegan Robert Junttila. De diskuterar två fall av brutala stölder som begåtts mot äldre vid en bankomat. – Vi vet inte så mycket om den där piloten egentligen. Inget konkret, men jag hör till de som ser positivt på fast lista. Min sambo är också polis och det skulle passa oss med förutsägbarheten, säger han.
Han menar också att periodplanering kräver mer administration.
– Man undrar hur många årsarbetstimmar som går åt till alla led av planering, säger han.

Håkan Wretling är ordningspolis hemmahörande i Strängnäs och tycker att det beror lite på hur den fasta listan skulle se ut.
– Just nu i livet passar periodplaneringen bra. Det skulle bli mer jobbat på tider då jag nu träffar min familj med det listexempel som presenterades. En fast lista i sig är inte dålig.

Robert Junttila, som ska ta över passet efter Pekka Pesämaa, säger att han är kvälls- och nattmänniska och inget fan av idén med fast lista.
– Jag tycker om att få bestämma själv och att de som gillar att jobba dag får göra det och de som föredrar att jobba natt får göra det, så är alla så nöjda de kan bli säger han.