ANNONS:

 
Polistidningen nummer 5, delas ut runt 19 oktober. Nästa nummer når brevlådorna 7 december.Komplett ugivningsplan finns här.
 

På Twitter

 

Lenas ledare

Tillsammans är vi som bäst
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Beslut om buller-vite består

Publicerad 2017-10-04

Aktuellt Polismyndigheten gick bet i sitt försök att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till Förvaltningsrätten.

Den åttonde december riskerar de därmed att få betala tre miljoner kronor, om inte vissa åtgärder för förebyggande av bullerskador gjorts.

Det som avses är bland annat att se till att det finns ändamålsenliga hörselskydd. Det handlar också om att myndigheten ska ta ansvar för att dessa används.

Polismyndigheten har i överklagan hävdat att ändamålsenliga skydd finns och att arbete påbörjats med att vidta ytterligare åtgärder. Därför vill de att beslutet hävs alternativt att vitesbeloppet sänks till ”ett skäligt belopp”. Men Förvaltningsrätten anser alltså att vitesföreläggandet är rimligt och avslår överklagandet.

Polismyndigheten har till 20 oktober på sig att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.