ANNONS:

 
Polistidningen nummer 5, delas ut runt 19 oktober. Nästa nummer når brevlådorna 7 december.Komplett ugivningsplan finns här.
 

På Twitter

 

Lenas ledare

Tillsammans är vi som bäst
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Beslut om ersättning åter förlängt

Publicerad 2017-10-24

Aktuellt Polisförbundets förbundsstyrelse har åter förlängt beslutet om att inte betala ut arbetslöshetsersättning till medlemmar som säger upp sig själva.

Det var inför omorganisationen som Polisförbundet beslutade att den som inte följde med in i den nya Polismyndigheten inte skulle få någon arbetslöshetsersättning från förbundet.

Detta undantag förlängdes i fjol fram till kongressen hösten 2018. Nu har förbundsstyrelsen beslutat att detta kommer att gälla ända till 31 december 2019. Det innebär att poliser som säger upp sig själv från Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen inte kan räkna med någon ersättning från Polisförbundet.

Om synnerliga skäl föreligger kan förbundsstyrelsen ändå besluta om utbetalning av ersättning.

Vid kongressen i september 2018 kommer en utredning om hur arbetslöshetsersättningen ska utformas framöver att presenteras.

Den som vill ha möjlighet till ersättning även om denne säger upp sig själv bör gå med i en Arbetlöshetskassa i god tid – kvalificeringstiden för ersättning är 12 månader, varav minst sex månaders arbete.

Läs mer: Ingen ersättning till den som tackar nej (från 2014)

Ingen ersättning till den som säger upp sig själv (från 2016)