ANNONS:

 
Polistidningen nummer 3 når brevlådorna runt 14 juni. Därefter delas nästa nummer ut 6 september.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 
 

Ordförandeord

Polisyrket måste
tas på allvar
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 

Arkiv

Lena Nitz gläds åt nya avtalet. Foto: Johan Svanestrand

Nytt avtal på det statliga området

Publicerad 2017-10-04

Aktuellt Nu har Arbetsgivarverket och OFR/S,P, O* – där Polisförbundet ingår – enats om ett treårigt avtal.

Löneökningar på minst 6,5 procent i snitt är en del av överenskommelsen, som gäller från 1 oktober 2017. Löneökningarna fördelas på 2,2 procent första året, 2 procent året därpå och 2,3 procent det tredje året.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz uppger i ett pressmeddelande att hon är mycket glad över avtalet och framhåller att det är treårigt, vilket ger stabila förutsättningar för arbetet med att uppvärdera polisyrket.
–  Nu fortsätter förhandlingarna med Polismyndigheten, säger hon.

Britta Lejon, ordförande för ST, säger enligt samma pressmeddelande att man från OFR:arnas sida är nöjda med att ha fått igenom kravet på en siffersatt löneökning – Arbetsgivarverket ville ha ett sifferlöst avtal.
– För oss är siffersatta löneökningar en förutsättning för att våra medlemmar ska kunna få en reallöneutveckling. Jag är också stolt att vi med det här avtalet har kunnat förbättra både tjänstepensionsavtalet och personskadeavtalet.

Till avtalet hör bland annat även:

  • Förbättrade villkor för den som skadas på jobbet – karensen på 14 dagar i personskadeavtalet tas bort.
  • En överenskommelse om att lokala parter vid en myndighetsflytt har möjlighet att reglera villkoren för denna.
  • Generösare regler för hur tjänstepension tjänas in vid föräldraledighet

Arbetsgivarverket framhåller  att avtalet inte innehåller några individgarantier. Till det som Arbetsgivarverket fått igenom hör att taket för antalet semesterdagar som får sparas sänks från 35 till 30 dagar. Tjänstledighet för visstidsanställning inom staten regleras också, bland annat kan man få ledigt först efter ett års arbete.

Avtalet går ut 30 september 2020. Även Seko har nått en överenskommelse med Arbetsgivarverket idag, medan Saco-S har ett sifferlöst löneavtal som gäller tillsvidare.

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna och Ledarna.