ANNONS:

 

 

Ordförandeord

Om vikten av att agera i tid

Lena Nitz, ordförande

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 

 
 

Arkiv

Polismyndigheten vill
häva krav på bulleråtgärder

Publicerad 2017-10-24

Aktuellt Polismyndigheten har åter överklagat Arbetsmiljöverkets krav på bulleråtgärder. I inlagan skriver man att bullerproblemet omhändertas adekvat.

Turerna om bulleråtgärder har de senaste åren hunnit bli många. (Se länkar nedan.) Arbetsmiljöverket beslutade i fjol att Polisen riskerar ett vite på tre miljoner kronor om inte myndigheten lever upp till verkets krav på åtgärder till den åttonde december.

Nyligen avslog Förvaltningsdomstolen i Stockholm Polismyndighetens överklagan av dessa krav. Nu vänder Polisen sig till nästa instans, Kammarrätten, med en begäran att rätten antingen upphäver Arbetsmiljöverkets krav på bulleråtgärder alternativt sätter ned vitet ”till ett skäligt belopp”.

I överklagan, undertecknad HR-direktör Kajsa Möller, står bland annat att utrustningen är ”ändamålsenlig och funktionell i alla avseenden.” Arbetsmiljöverkets beslut baserar sig enligt Möller på flera uppgifter som är ”direkt felaktiga” och beslutet är så otydligt att ”inte ens verket själva kan förklara för Polismyndigheten vad som faktiskt behöver göras för att följa föreläggandet.”
”Polismyndigheten håller med om att buller är ett arbetsmiljöproblem för vissa poliser i vissa arbetssituationer. Däremot anser Polismyndigheten att bullerproblemet omhändertas på ett adekvat sätt.”

Måns Borgny, huvudskyddsombud i Östergötland, är en av dem som arbetat intensivt med bullerfrågan. Han hade i skrivande stund ännu inte hunnit ta del av alla Polismyndighetens argument.
-Men jag vill inte ha någon prestigekamp. Det jag vill är att vi ska se objektivt på problemet, följa de arbetsmiljölagar som finns och att vi gör en inventering där verksamheten får berätta vad den behöver.

 

Tidigare texter återfinns här:

Beslut om bullervite består

Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder…

Polismyndigheten kan få bakläxa…:

Bilderna av buller går isär

”Alla borde testas”