Polisförbundets mål: Löneökning betydligt över märket

Publicerad 2017-11-02

Aktuellt Idag har avtalsyrkanden växlats mellan Polisförbundet och Polismyndigheten. Före årsskiftet hoppas man enligt Polisförbundet vara i mål med förhandlingarna.

[1]

Lena Nitz Foto: Magnus Laupa

Kravet framför andra för förbundets del är löneökningar ”väl över märket”.
– Det här är absolut nödvändigt för att lösa polisbristen och de allvarliga konsekvenser den får. Medborgarna påverkas i dag av att poliserna är för få och det är inte acceptabelt, säger Lena Nitz på Polisförbundets webb.

Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson uppger att den här avtalsrörelsen måste leda till ett tydligt steg i uppvärderingen av polisyrket.
– Men det kommer att krävas ytterligare steg i kommande avtalsrörelser och ytterligare resurstillskott längre fram.

Till yrkandena hör bland annat även:
• Ytterligare löneökningar med stöd av §9 i det statliga ramavtalet, det vill säga överenskommelse om lön vid nyanställning och ny lön under pågående anställning.
• Premiera poliser som tar på sig extrauppdrag genom tidsbegränsade lönetillägg.
• Ge skötselersättning till hundförare.
• Inför OB efter klockan 6 på nattpass och se över övrig OB-struktur och dess nivåer.
• Inför arbetstidsförkortning mellan klockan 19-22.
• Fler tillfällen måste ge rätt till kvalificerad övertid istället för enkel övertid.
• Omarbeta restidsregleringen.

Källa: www.Polisforbundet.se

[1] Bild: http://polistidningen.se/media/2017/10/Lena3.jpg