ANNONS:

 
 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Avlasta våra kollegor nu
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Treårigt avtal tecknat med Säpo

Publicerad 2017-11-01

Aktuellt Säkerhetspolisen har tecknat ett treårigt avtal med Polisförbundet, ST och Saco-S.

Martin Åberg, ombudsman på Polisförbundet beskriver förhandlingarna som konstruktiva.
-Då arbetsgivarens inriktning var att få till ett gemensamt löneavtal mellan alla parter var det viktigt att, förutom löneökningar, uppnå en samsyn om behovet av att säkerställa senior poliskompetens samt försörjningen av polisiär kompetens.

När det gäller lönerna har man enligt Polisförbundet kommit överens om att alla medarbetare ska ha lönesättande samtal. Tidpunkterna för lönerevision är 1 oktober 2017, 1 oktober 2018 och 1 oktober 2019.

Saco-S avtal är sifferlöst, medan det för Polisförbundet och ST finns ett riktvärde på lägsta snittlöneökningen vid respektive revision:

  • 2, 8 procent 2017
  • 1,3 procent 2018
  • 2,5 procent 2019

Utöver detta har man bland annat kommit överens om att:

  • Öka insatserna för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro.
  • Se över förutsättningarna för att träffa överenskommelser med enskilda medlemmar i villkorsfrågor.

Man har i överenskommelsen även slagit fast att det finns ett behov av att samverka:

  • i villkorsfrågor
  • kring förutsättningar för utvecklings- och karriärvägar
  • kring personalrörlighet mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

-Det måste komma igång ett samarbete där man blir behörig att söka tjänster och utvecklingstjänster hos varandra, säger Mikael Sjöstedt, ordförande för Polisförbundets medlemmar inom Säpo.