ANNONS:

 
Polistidningen nummer 5, delas ut runt 19 oktober. Nästa nummer når brevlådorna 7 december.Komplett ugivningsplan finns här.
 

På Twitter

 

Lenas ledare

Tillsammans är vi som bäst
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Tvist om reservofficerare löst

Publicerad 2017-11-23

Aktuellt 20 procent av den fasta lönen ska betalas till bland annat poliser då de tjänstgör som reservofficerare. Det fastslås i en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare.

Det är en gammal tvist mellan Arbetsgivarverket och Polisförbundet som nu har avgjorts efter förhandlingar och förlikning i Arbetsdomstolen. Alla statsanställda, inte bara poliser, berörs och kommer nu att få bättre ersättning för insatser inom Försvarsmakten.
– Bakgrunden är att den gamla lagregleringen av inkallade till militären blivit allt mer otidsenlig, säger Polisförbundets ombudsman Martin Åberg.

Numera gäller den vanliga arbetsrätten i allt större utsträckning, också inom militären, och Arbetsgivarverket tyckte inte att den tidigare ersättningen längre kunde komma i fråga. 2013 upphörde därför vissa myndigheter, varav Polismyndigheten var en, att betala ut den 25-procentiga ersättning som gällde då.

– Vi tog vid och började driva en medlems talan och stämde staten, men före huvudförhandlingen kom vi fram till förlikningslösning.

Enligt överenskommelsen kommer den som tjänstgör som reservofficer att, retroaktivt från den 7 mars 2017, få 20 procent av sin fasta lön – utöver ersättningen från Försvarsmakten. Det krävs dock att tjänstgöringen är kopplad till: Skärpt beredskap, eller att det föreligger skyldighet för totalförsvarspliktiga att tjänstgöra eller att reservofficeren tjänstgör enligt sin upprättade tjänstgöringsplan hos Försvarsmakten.

I samband med detta omformulerades också den aktuella paragrafen i villkors- och affärsverksavtalen. Enligt Martin Åberg är regleringen nu enhetlig och förutsägbar.

– Istället för att myndigheterna ska hantera frågan om ersättning på olika vis finns det nu en gemensam ny tolkning och ordalydelse att utgå från, säger han.