ANNONS:

 

På Twitter

 

Lenas ledare

Tillsammans är vi som bäst
Lena Nitz, ordförande
 
Polistidningen nummer 5 delades ut runt 19 oktober. Nästa nummer når brevlådorna 7 december.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Förvaltningsrättens
dom om buller består

Publicerad 2018-02-06

Aktuellt Även kammarrätten ger Arbetsmiljöverket rätt mot Polismyndigheten i fråga om vite vid uteblivna åtgärder mot buller.

Det började med en anmälan i enlighet med 6:6A, som gjordes av nationella huvudskyddsombudet i december 2015. Efter Arbetsmiljöverkets inspektion togs beslut om att ålägga Polismyndigheten en rad åtgärder. Bland annat ska de se till att ändamålsenliga hörselskydd finns samt att myndigheten ska ta ansvar för att dessa används.

Polismyndigheten överklagade först till förvaltningsrätten som gav Arbetsmiljöverket rätt och sedan vidare till kammarrätten.

I överklagan, undertecknad HR-direktör Kajsa Möller, står att Arbetsmiljöverkets beslut baserar sig på flera uppgifter som är ”direkt felaktiga” och beslutet är så otydligt att ”inte ens verket själva kan förklara för Polismyndigheten vad som faktiskt behöver göras för att följa föreläggandet.”

Detta håller inte kammarrätten med om. De skriver i sitt beslut att de gått igenom materialet och kommit fram till att det inte ska prövas. För Polismyndigheten återstår möjlighet att överklaga till Högsta förvaltningsrätten. Det ska ske inom loppet av tre veckor från den 29 januari, då beslutet meddelades.

Läs mer om turerna kring Arbetsmiljöverkets bullerbeslut här och här