Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Tre frågor till Katja Nyberg

Publicerad 2018-02-28

Aktuellt  … som är utredare på Noa* och aktiv i Sverigedemokraterna.

Varför Sd?
-Jag kände att den invandringspolitik som fördes inte kommer att hålla i längden. Många lever i en skyddad värld, men som polis såg jag att utvecklingen gick åt fel håll och jag upplevde att Sd var det parti som kändes mest trovärdigt. Jag undersökte noga hur det var med rasiststämpeln. Jag gick på en rad möten innan jag blev medlem och såg att väldigt många invandrare är aktiva i partiet – och man har nolltolerans mot rasism.

Om Sd får inflytande, vad skulle det enligt dig innebära för Polisen?
-Numer är det ju många partier som anammat det här, men vi la ett budgetförslag 2017 som innebär att en genomsnittlig polislön skulle öka med 6000 kronor i månaden på tre år. Sedan skulle man göra något åt att de låga straffen för våld mot tjänsteman. Andra frågor man skulle driva är att se över straffrabatterna, rätten att bära vapen utanför tjänsten, större möjlighet att få skyddade uppgifter samt att Polisen får tillståndsfri kameraövervakning i exempelvis särskilt utsatta områden. Man vill också återinföra beredskapspolisen och lätta upp restriktionerna för hemliga tvångsmedel.

Hur länge har du varit politiskt engagerad?
-Det började i samband med valet 2014. Nu är jag ledamot för partistyrelsen i Stockholm. Jag sitter i regionpolisrådet och i Säkerhetspolisens insynsråd. Till hösten kandiderar jag till en rad olika poster, både lokalt och på riksplanet.

*Noa=Nationella operativa avdelningen

Läs mer:

Intervju med Gunno Gunnmo, om varför han engagerat sig i Fi här.