ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nr 1/2019 kommer runt 8 februari.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 

Ordförandeord

Dags för en blocköver-
skridande polispolitik
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 

Arkiv

AD: ”Inte något avskedande”

Publicerad 2018-04-25

Aktuellt Nu har Arbetsdomstolen meddelat sin dom gällande den tidigare chefen för insatsstyrkan. Enligt AD har Polismyndigheten inte agerat på ett sätt som kan ses som ett avskedande i samband med den omtvistade rekryteringen.

Polisförbundet hade stämt Polismyndigheten då man inte följt ett beslut från Statens överklagandenämnd, som bedömt att den tidigare chefen för insatsstyrkan också var den mest meriterade för befattningen. Polismyndigheten menade å sin sida att det är ett arbetsledningsbeslut vem som innehar vilka arbetsuppgifter.

Så här skriver Arbetsdomstolen:
Polismyndigheten har i strid mot ett beslut från Statens överklagandenämnd underlåtit att erbjuda en person en viss anställning. Tvisten har i första hand gällt om klaganden genom överklagandenämndens beslut fått den omtvistade anställningen och om staten, genom Polismyndigheten – genom att meddela klaganden att hon inte skulle få tillträda anställningen – avskedat henne. Arbetsdomstolen har funnit att överklagandenämndens beslut i sig inte inneburit att det uppstått ett nytt anställningsförhållande och därmed inte något avskedande. Arbetsdomstolen har därefter funnit att det inte finns förutsättningar att förelägga Polismyndigheten att – med eller utan vite – erbjuda klaganden anställningen i fråga.”

Tobias Virolainen, ombudsman i rättsfrågor på Polisförbundet, konstaterar att förbundet naturligtvis hoppats på ett annat utfall.
– Nu måste vi analysera domen för att se vilka konsekvenser den får, säger han i ett uttalande, som fortsätter:

Tobias Virolainen är polis och jurist,

– De flesta myndigheter följer besluten i Statens överklagandenämnd, men Polismyndigheten är ett undantag. I domen framgår det att Arbetsdomstolen inte kan göra något när myndigheter väljer att inte följa besluten.
– Domen lämnar många frågetecken. En konsekvens är dock att när en myndighet kan välja att inte följa beslut i Statens överklagandenämnd så är det inte längre grundlagens bestämmelser om förtjänst och skicklighet vid tillsättningar som råder.  Det finns en uppenbar lucka i lagstiftningen som behöver täppas till.

 

Läs mer:

Omstridd tillsättning förhandlades i AD

Polisförbundet stämmer Polismyndigheten (från maj 2017)